Conector AK-SC-15 UTP a BNC

Conector AK-SC-16 UTP a 5.5 x 2.1 mm

Conector AK-SC-17 UTP a 5.5 x 2.1 mm

Adaptador AK-AD-01 HDMI-M / HDMI-F 90°

Adaptador AK-AD-02 DVI-F / HDMI-M

Adaptador AK-AD-03 DVI-M 24+5 / HDMI-F

Adaptador AK-AD-04 HDMI / miniHDMI

Adaptador AK-AD-05 HDMI-F / HDMI-F

Adaptador AK-AD-06 USB-AF / USB-AF

Adaptador AK-AD-07 USB-AF / miniUSB-B (5-pin)